ReadyPlanet.com
dot dot


อินเวอร์เตอร์คุณภาพสูงระดับโลก
Mounting ยึดแผง PV คุณภาพสูง ทนทาน
เครื่องควบคุมการชาร์จประจุ ระดับโลก จาก USA
แบตเตอรี่สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์คุณภาพสูง เทคโนโลยีญี่ปุ่น
อินเวอร์เตอร์ off grid คุณภาพสูงระดับโลก


ปั๊มสูบน้ำที่เหมาะกับเรา


ในการเลือกปั๊มสูบน้ำ Lorentz ที่เหมาะสมกับลูกค้าของแต่ละท่านจะแตกต่างกัน จำเป็นต้องกรอกข้อมูลสำคัญๆเพื่อให้ช่างผู้ชำนวญการ
คำนวณโดยใช้โปรแกรมที่มีความแม่นยำสูงที่สุดในโลก ของ Lorentz โดยมีรายละเอียดดังนี้
แหล่งน้ำ : : น้ำบาดาล
สระน้ำ
ลำห้วย
แม่น้ำ
คลองชลประทาน
แหล่งน้ำอื่นๆ
แหล่งน้ำอื่นๆโปรดระบุ :
ความลึก หรือ ค่า TDH (เมตร) :  *
ปริมาณน้ำที่ต้องการ (ลิตรต่อวัน) :
รูปแบบการกักเก็บน้ำ : : ถังเก็บน้ำ
บ่อเก็บน้ำ
ปล่อยน้ำลงพื้นที่โดยตรง
ความยาวของท่อส่งน้ำรวม (เมตร) :
จังหวัดที่ติดตั้ง :
ชื่อ - สกุล ผู้ติดต่อ :
เบอร์โทรศัพท์ ผู้ติดต่อ :
อีเมลล์ :
ที่อยู่ :
คำอธิบายอื่นๆเพิ่มเติม : :


Copyright © 2013 All Rights Reserved.